Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym

Zapraszamy Państwa na bezpłatny wykład profesora Jakuba Andrzejczaka, który odbędzie się w dniu 16.10.2023r. o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Spotkanie pt. „ Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym” odkryje przed nami mroczne strony wirtualnego świata i ujawni wszystko to, co młodzież chciałaby ukryć przed dorosłymi. Spotkanie adresowane jest do rodziców, opiekunów, dziadków, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów i wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych tą tematyką.

Wykład organizowany jest przez Biuro ds.. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach i dla mieszkańców Gminy i osób współpracujących z Gminą jest całkowicie bezpłatny.

Skip to content