Agenda 2030

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach, w ramach koordynowanej przez Bibliotekę Śląską akcji, wdraża plan działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu –  Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dokument został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. W ramach tego planu rozwoju świata zostało przygotowanych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań zapewniających równowagę pomiędzy trzema aspektami rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

W bibliotece czechowickiej realizowane będą wybrane cele zrównoważonego rozwoju poprzez:

– rozpowszechnianie informacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju wśród lokalnej społeczności
za pomocą infografiki;

– umożliwianie szerokiego dostępu do informacji oraz zasobów, które mogą wpływać i pomagać
w poprawie jakości życia każdego z nas;

– przygotowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca spotkań, neutralnego politycznie dla ludzi chcących się spotkać i działać, w tym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom oraz osobom niepełnosprawnym;

– szkolenia w zakresie nowych umiejętności niezbędnych w edukacji i pracy zawodowej bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów;

– dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. szybki Internet;

– dokumentowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Więcej na: http://www.un.org.pl/

Skip to content