Doposażenie Działu Digitalizacji

Zadanie pn.: „Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach” polegało na doposażeniu Działu Digitalizacji, działającego w jej strukturze. Zakupiono sprzęt, umożliwiający cyfrowe zachowanie dziedzictwa społeczno-kulturalnego gminy Czechowice-Dziedzice. Zakup dofinansowany został ze środków budżetu państwa, z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 153 600,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 193 953,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Skip to content