O bibliotece

Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach sięgają roku 1948, kiedy to na wniosek ówczesnego burmistrza Franciszka Bartoszka, podjęto decyzję o powołaniu do życia Biblioteki Gminnej. Działalność rozpoczęła wiosną 1949 roku. Pierwsze pomieszczenie o powierzchni 16 m2 mieściło się w gmachu Gminnej Rady Narodowej. Otrzymanie przez Czechowice-Dziedzice praw miejskich w 1951 roku spowodowało, iż Biblioteka Gminna otrzymała nazwę Biblioteki Miejskiej. W latach 1974-1982 w strukturę sieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach wchodziły także, działające dziś odrębnie filie w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie. Dynamiczny rozwój Biblioteki przypadł na lata 70-te. W czerwcu 1981 roku Biblioteka otrzymała budynek położony przy ulicy Niepodległości 32/34, gdzie funkcjonowała do 2020 roku. 28 sierpnia 2020 roku Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w nowej siedzibie przy ul. I.J. Paderewskiego 3. Obecnie sieć biblioteczna w Czechowicach-Dziedzicach obejmuje swym zasięgiem cały teren gminy, działając w oparciu o 1 filię miejską, 5 filii wiejskich oraz bibliotekę centralną. Działa w oparciu o Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Miejską Biblioteką Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach od 1982r. kieruje Dyrektor mgr Ewa Kmiecik-Wronowicz.

Biblioteka czechowicka to przestrzeń, w której nauka i zabawa pozwala rozwijać wiedzę. Jest źródłem informacji, animacji życia kulturalnego i promocji książki w mieście i regionie. Oferuje następujące zbiory:

materiały drukowane (literatura piękna, popularno-naukowa, dokumenty życia społecznego)
materiały audiowizualne („książka mówiona” na kasetach magnetofonowych oraz nośnikach CD, filmy na płytach DVD oraz muzyka na płytach CD)

czasopisma

Oferta

Oferta Biblioteki realizowana jest w dwóch nurtach: działania edukacyjne,  realizowane poprzez lekcje i spotkania biblioteczne, konkursy wiedzy, warsztaty literackie, Akademię Pięknego Czasu, Akademię Bibliotecznych Odkrywców, spotkania dla i z udziałem środowiska osób niepełnosprawnych oraz działania animacyjne, prowadzone w formie warsztatów twórczych, spotkań autorskich, przedsięwzięć promujących książkę, prelekcje w przestrzeni bibliotecznej Galerii „Ex Libris”. U podstaw każdego z działań zawsze leży otwartość na potrzeby czytelników, przychylność dla ich oczekiwań i służenie pomocą w kreowaniu kulturalnej strony życia.
Zakupy nowości książkowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach można wspierać dokonując wpłat na Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki.

Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.
Kornel Makuszyński

 

 

Skip to content