Czesko-polski „Dziennik z wakacji”

Centrum Kultury Frýdlant nad Ostravicí zrealizowało w okresie 1.6.2022 – 31.12.2022 projekt programu Interreg V-A Czechy – Polska pn. „Dziennik z wakacji”, finansowany z funduszu mikroprojektów Beskidy/Beskidy Euroregion. Partnerem projektu jest biblioteka w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach projektu odbyły się warsztaty, których celem było:

  1. Tworzenie zdjęć ciekawych miejsc – dzieci nauczyły się fotografować, w czasie wakacji i czasu wolnego podczas realizacji projektu robiły zdjęcia z wakacji i wycieczek po Beskidach, które uzupełniały krótkimi historyjkami opisującymi swoje przeżycia w Beskidach;
  2. Nagrywanie filmów – na podstawie warsztatów dzieci nauczyły się robić i montować filmy, czego efektem jest wideo zaproszenie do odwiedzenia danego miejsca.

Projekt zakończył się wspólną prezentacją zdjęć, filmów i relacji powstałych w ramach „pamiętnika z wakacji”, w tym oceną najlepszych autorów nadesłanych zdjęć, relacji i filmów. Najbardziej udane zdjęcia posłużą do promocji granicy cz-pl na stronie internetowej obojga partnerów. Filmy i zdjęcia będą w przyszłości zestawiane w celu promocji podobnych działań partnerów i będą wzorem do realizacji kolejnych warsztatów, podobnych wakacyjnych zajęć i wspólnych spotkań.

 

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí realizovalo v období 1.6.2022 – 31.12.2022 projekt programu Interreg V-A Česká republika – Polsko nazvaný „Prázdninový deník “, financovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy. Projektovým partnerem je knihovna v obci Czechowice-Dziedzice.

V rámci projektu se uskutečnily workshopy, jejichž cílem bylo:

  1. Vytvoření fotografií zajímavých míst – děti se naučily fotografovat, v době prázdnin a volného času v průběhu realizace projektu pořídily fotografie ze svých prázdnin a výletů v Beskydech, které doplnily o krátké příběhy popisující zážitky v Beskydech;
  2. Vytvoření videí – děti se na základě workshopů naučily pořizovat a stříhat videa a výsledkem je videopozvánka k návštěvě daného místa.

Projekt se ukončil společnou prezentací fotografií, videí a příběhů vytvořených v rámci „prázdninového deníku” včetně vyhodnocení nejlepších autorů odevzdaných fotografií, příběhů a videí. Nejzdařilejší fotografie budou použity pro propagaci cz-pl příhraničí na webu obou partnerů. Videa a fotografie  budou složit v budoucnu pro propagaci obdobných aktivit partnerů a budou vzorem při realizaci následných workshopů, obdobných prázdninových aktivit a společných setkání.

registrační číslo projektu : CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003229

Skip to content