Nowa wystawa w Zabrzegu

W bibliotece w Zabrzegu znajduje się wystawa edukacyjna z historii,  która odpowiada na potrzeby poznawcze uczniów klas podstawowych. Duża makieta zawiera główne elementy składające się na panoramiczny obraz starożytnego Egiptu. Są to: piramida, świątynia, rzeka Nil, kanały nawadniające, domostwa, figurki Egipcjan, w tym faraona na rydwanie. Kolor żółty i zielony odzwierciedlają pustynię i żyzną dolinę Nilu. Praca, kultura, struktura społeczna, władza państwowa – czynniki kształtującej się cywilizacji także znajdują odbicie w przygotowanej we współpracy z uczniami wystawie, a szczegółowo omawiane są podczas zajęć dydaktycznych.