Zdolni

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to program, który powstał w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, skierowany do uczniów gminnych szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest wyłonienie szczególnie utalentowanych dzieci oraz zapewnienie im merytorycznego wsparcia do rozwoju.

Uczniowie wraz z nauczycielami tworzą Zespoły Projektowe. W zależności od zainteresowań uczestnicy projektu mają do wyboru zajęcia z zakresu nauk: humanistycznych, technicznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych (w tym charytatywnych), językowych, artystycznych a także sportu. Zespoły Projektowe wraz z nauczycielem-opiekunem przygotowują i biorą udział w wielu ciekawych i nowatorskich przedsięwzięciach. Każdy Zespół wspiera osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie. Znana i ceniona nie tylko w gminie, ale i w całym kraju, a nierzadko w świecie i co ważne związana z Czechowicami-Dziedzicami. Spotkanie i praca z nimi to dla młodych ludzi nie tylko zdobycie doświadczenia, ale przekonania się w praktyce, że warto dzięki systematycznej pracy rozwijać swoje talenty.

Platformę wymiany doświadczeń stanowi Forum Ucznia Zdolnego. Kolejnym elementem jest przegląd konkursowy, który ma wyłonić najlepsze prace i nagrodzić najbardziej twórcze Zespoły. Ostatnim przedsięwzięciem prezentującym dorobek Programu jest gala finałowa.

Program promuje twórcze postawy, pracę zespołową oraz wykorzystuje potencjał tkwiący w młodych ludziach. Przedstawia Grupę LOTOS S.A. jako dobrego sąsiada zaangażowanego w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz pokazuje gminę Czechowice-Dziedzice, jako miejsce otwarte na wyzwania.

Skip to content