Zaproszenie

W imieniu Organizatorów zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Beskidy 6.05.2024r. w godz. 10.00-14.00.

ZAPROSZENIE    POZVÁNKA 

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Beskidy Školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko  2021-2027 Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy

 Organizatorzy/ Organizátoři:

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

Region Beskydy

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg CZ-PL w województwie śląskim

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Miejsce szkolenia/ Místo školení:

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach, ul. I.J. Paderewskiego 3,
43-502 Czechowice-Dziedzice
, sala na parterze /
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach, ul. I.J. Paderewskiego 3,
43-502 Czechowice-Dziedzice
, místnost v přízemí

Data szkolenia /Datum školení:      6 maja 2024 r. godz. 10:00-14:00 / 6. 5. 2024, 10:00 – 14:00 hodin

rejestracja/Registrace:     na e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA /PROGRAM ŠKOLENÍ:

09:30 – 10:00   

  • Rejestracja uczestników /Registrace účastníků

 

10:00 – 12:00                  

  • Interreg Czechy – Polska 2021-2027 w województwie śląskim – aktualne informacje, nabory/złożenie wniosku/działania/możliwości (przedstawiciel RPK w woj. śląskim); Interreg Česko – Polsko 2021–2027 ve Slezském vojvodství – aktuální informace, výzvy/podání žádosti/aktivity/příležitosti (zástupce RPK ve Slezském vojvodství)

 

  1. Fundusze Małych Projektów programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 / Fondy malých projektů programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 / FMP Interreg Czechy – Polska 2021-2027 – ogólne informacje/ FMP Interreg Česko– Polsko 2021–2027 obecná informace
  2. Priorytet 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“ / Priorita 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL“
  3. Priorytet 2 „TURYSTYKA“/Priorita 2 „CESTOVNÍ RUCH“

12:00 – 14:00

  • Dyskusja / Diskuse
  • Konsultacja propozycji projektowych – Fundusz Małych Projektów / Konzultace projektových záměrů – Fond malých projektů

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny /Účast na školení je bezplatná

Liczba miejsc ograniczona/ Počet míst je omezen

Skip to content