Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach uprzejmie informuje, iż Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje miejscem do prowadzenia działalności handlowo – usługowej w siedzibie głównej przy ul. I.J. Paderewskiego 3. W związku z powyższym zaprasza do złożenia oferty na zagospodarowanie lokalu. Szczegóły poniżej.

Co oferujemy:

– miejsce pod działalność handlowo- usługową znajduje się na parterze budynku, w holu głównym.

– lokal składa się z pomieszczenia  właściwego z ladą, witryną chłodniczą i zlewozmywakiem w zabudowie oraz zaplecza z miejscem magazynowym. Łącznie pomieszczenie  zajmuje 45 m2. Zaplecze posiada przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalację elektryczną gotowe do podłączenia urządzeń oraz umeblowania.

– część konsumpcyjna zlokalizowana jest naprzeciwko lady, wyposażona jest w niskie stoliki (4 szt.), fotele (12 szt.) oraz wysokie donice z kwiatami (3 szt.). W okresie wiosenno-letnio-jesiennym można korzystać
z mobilnych zestawów mebli tarasowych na zewnątrz lokalu (2 szt. kwadratowych stołów o wysokości 70 cm + 6 szt. krzeseł oraz 1 szt. stołu o wysokości 40 cm + 4 szt. krzeseł) wykonanych z trwałego plastiku. Do dyspozycji Biblioteka może także użyczać leżaków drewnianych (10 szt.). Powierzchnia części konsumpcyjnej zajmuje ok. 50 m2.

Miejsce wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, przeciwpożarową  i antywłamaniową. Dodatkowo obiekt biblioteki chroniony jest całodobowo przez firmę ochroniarską. W budynku na parterze zlokalizowane są także trzy toalety.

Minimalny koszt najmu to  428,45 zł netto + VAT oraz zużycie mediów. Termin przejęcia lokalu przez nowego Najemcę – luty 2022r.

W związku z tym zapraszamy do złożenia oferty cenowej i na zorganizowanie funkcjonowania ww. lokalu według własnej koncepcji  (wizji). Oferent zobligowany jest to do odwiedzenia Biblioteki i obejrzenia miejsca, którego dotyczy niniejsze zaproszenie.  Biblioteka zastrzega charakter prowadzonej działalności, jaką ma być kawiarnia/herbaciarnia. Pozostawiamy dowolność nazwy, designu dodatkowego wyposażenia  (uwzględniającego  specyfikę  miejsca  – bibliotekę). Prosimy, o informację dotyczącą Państwa potencjału  jakim dysponujecie, pozwalającego na wyposażenie i organizację miejsca oraz ewentualnego doświadczenia w prowadzeniu działalności usługowo – handlowej.

Lokal przeznaczony na wynajem nie jest urządzony i wyposażony przez Wynajmującego w stopniu umożliwiającym jego funkcjonowanie w formie kawiarni. Wyposażenie go w urządzenia lub meble Najemca dokona na koszt własny. Najemca składając ofertę zobowiązuje się uzyskać niezbędne zgody i zezwolenia związane z otwarciem i prowadzeniem kawiarni.

Licząc na to, że zainteresują się Państwo naszą ofertą zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Działem Administracyjno-Gospodarczym, tel. 32 215 20 01 do dnia 18.02.2022r.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferty  (w zamkniętej kopercie) należy składać w terminie do 21.02.2022r. do godz. 12.00 do sekretariatu Biblioteki: I piętro pokój nr 1.10, lub pocztą na adres Miejska Biblioteka Publiczna w  Czechowicach-Dziedzicach ul. I.J. Paderewskiego 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice (z dopiskiem oferta-lokal).

Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 21.02.2022r. o godz. 12.30.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego dostępne są na stronie BIP (Zapytanie ofertowe- kawiarnia – BIP czechowice-dziedzice.pl) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz w siedzibie Biblioteki na tablicy ogłoszeń (parter, klatka schodowa).

Skip to content