Zapraszamy na wystawę do Filii Nr 10

Wystawę „100 lat Polskiej Marynarki Wojennej w Niepodległej” można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki.

Na 24 planszach , jej autorzy – pracownicy Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – pokazali najpierw wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem niepodległości  oraz ogromny wkład ludzi i organizacji w realizację tego wieloletniego marzenia Polaków. W drugiej części, poprzez faktograficzne kalendarium z lat 1918 – 1989, podkreślili rolę i udział PMW w ważnych dla Polski wydarzeniach. W trzeciej zawarli informacje o współczesnej strukturze oraz działaniach MW w kraju i w ramach NATO. W czwartej pokazano bandery i flagi oraz marynarskie mundury.

Skip to content