Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją

Zapraszamy 11.05.2023r. o godzinie 17.00 na rozmowę z prof. Stanisławem Nicieją – poprowadzi ją Jacek Cwetler.

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja – historyk, biografista, historyk sztuki, eseista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego (4 kadencje) i jego budowniczy, senator RP kadencji V, miłośnik i renowator zabytków, laureat wielu nagród i wyróżnień (m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wielokrotnie, „Gloria Artis” – Ministerstwa Kultury,  „Pro Memoria” – Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie, Nagrody KLIO, Nagrody Kulturalnej Śląska 2017 – Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska oraz tygodnika „Polityka”, „Przeglądu Wschodniego” i „Życia Literackiego”), członek Związku Literatów Polskich.

Ma w swoim dorobku ponad tysiąc artykułów, trzydzieści siedem książek i ponad 30 filmów historycznych. Jest wybitnym znawcą dziejów Kresów Wschodnich, czego dobitnie dowiódł książkami bestsellerami: „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” (4 wydania, ponad 300 tysięcy egzemplarzy), „Panteon Orląt Lwowskich”, „Twierdze kresowe Rzeczypospolitej”, „Kresowe trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław”, „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” (osiemnaście tomów). Jest też autorem obszernej monografii o swojej uczelni, Uniwersytecie Opolskim, pt. „Alma Mater Opoliensis. Ludzie – fakty – wydarzenia”. Jest recenzentem w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i doktorskich oraz promotorem 12 doktoratów.

Jest twórcą Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu, na którym dzięki swojej długoletniej konsekwencji i determinacji doprowadził do pełnej renowacji klasztoru dominikańskiego (obecnie głównego budynku Uniwersytetu Opolskiego), uratował 18 pomników barokowych i neogotyckich oraz był i jest inicjatorem i konsekwentnym realizatorem pomników wybitnych twórców polskiej piosenki (m.in. Osieckiej, Młynarskiego, Kofty, Grechuty, Przybory i Wasowskiego ), które obecnie zdobią Wzgórze Uniwersyteckie.

Skip to content