Przypominamy

Przypominamy o konieczności zwrotu materiałów wypożyczonych w zlikwidowanych już Filiach nr 1, 2 i 10. Z uwagi na utrudniony dostęp do biblioteki w mijającym roku, od dnia zamknięcia ww. placówek do 4.01.2021r., wprowadzono prolongatę na wypożyczone w nich zbiory.

Zbiory ze zlikwidowanych filii można oddać w bibliotece centralnej (ul. Paderewskiego 3) lub w każdej innej placówce. Oddanie, nawet przetrzymanych książek, do 4.01.2021r. nie będzie skutkowało naliczeniem kary.

Informujemy, że od 5.01.2021r. za niezwrócone zbiory, Czytelnik będzie zobowiązany uiścić regulaminową karę.

Szanowni Państwo, o zasoby książek i płyt dbamy razem, Bibliotekarze – by były aktualne, interesujące, bezpieczne od wirusów i jak najwygodniej dostępne, Czytelnicy – by były czytane i zwracane. Każda nieoddana książka to zawiedziony inny Czytelnik, który nie może jej wypożyczyć oraz powtórny koszt zakupu tej samej książki. Dbajmy o wspólne zbiory.

Skip to content