Poranek w Bibliotece z Działem Audiowizualnym

Zapraszamy na kolejne, świąteczne spotkanie w ramach Poranku w Bibliotece z Działem Audiowizualnym.
19.12.2022r. o godz.9.00 w Sali Warsztatowej Biblioteki.

 
 
Zadanie finansowane z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025.
Skip to content