O sołectwach Czechowic-Dziedzic

Za nami spotkania poświęcone historii sołectw Czechowic-Dziedzic. Do tej pory odbyły się one w Zabrzegu, Ligocie Miliardowicach oraz Burzeju. Ideą zorganizowanych w Bibliotece,  we współpracy z  Izbą Regionalną rozmów, prowadzonych przez historyka Jacka Cwetlera, było pozyskanie nowych wspomnień i artefaktów oraz znalezienie osób, które podzielą się swoimi przeżyciami. Zapisywaniem właśnie takich historii lokalnych zajmuje się Izba Regionalna oraz Społeczna Pracownia Digitalizacji, działająca w Bibliotece. Na uwagę, już w nowym roku, czekają Bronów oraz Ligota centrum.

Skip to content