Nagrodzone bibliotekarki

Nagrodzone bibliotekarki

Udział w międzynarodowej konferencji w Wilnie to nagroda, którą otrzymała Sara Dziendziel z Oddziału Dziecięcego. Konkurs polegał na  testowaniu materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć, powstających w ramach projektu „Daily innovators and daily educators in the libraries”. Projekt realizuje Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu „Erasmus+, Akcja 2.  Zadaniem każdego „testera” było przeczytanie ok. 6-8 stron w języku angielskim i wypełnienie ankiety dotyczącej treści materiałów oraz jej przydatności w działaniach edukacyjnych biblioteki (lub innej instytucji). Do testowania zaproszono osoby, które pracują w bibliotekach publicznych, ośrodkach kultury lub innych instytucjach prowadzących działania z zakresu edukacji kulturalnej, interesują się tematami: wielokulturowości, innowacji społecznych, kreatywności i ich zastosowaniem w bibliotekach, znają (przynajmniej biernie) język angielski.

Kolejne wyróżnienie, specjalnym certyfikatem, przyznano kierownik Oddziału Dziecięcego Katarzynie Wituś za  udział w projekcie Amnesty International „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”. W ramach projektu w Oddziale Dziecięcym zorganizowano warsztaty na temat praw człowieka, problematyki uchodźczej i migracyjnej, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, krytycznej analizy przekazów medialnych oraz sieciowania i budowania koalicji na rzecz prawa człowieka.

Skip to content