NAGRODA DLA BIBLIOTEKI

Z przyjemnością informujemy, że Filia Nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach w Ligocie-Burzeju zajęła II miejsce w „Konkursie na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim”. Celem konkursu jest promowanie bibliotek nowoczesnych, dobrze zorganizowanych, prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. Konkurs nie tylko popularyzuje biblioteki, ale także stanowi motywację oraz inspirację dla bibliotekarzy powiatu bielskiego do podejmowania ciekawych inicjatyw oraz poszukiwania nowych form integracji mieszkańców danego regionu. Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej odbywa się pod honorowym patronatem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 23 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Nagrodę odebrała Kierownik Filii Nr 6 MBP Małgorzata Gawełek oraz Instruktor czechowickiej biblioteki Sylwia Kóska.

Skip to content