III GMINNY KONKURS LOGOPEDYCZNY „Wiosenne przygody zwierząt”

Celem konkursu pt. „Wiosenne przygody zwierząt” jest rozbudzenie twórczości plastycznej oraz wyobraźni dzieci z trudnościami artykulacyjnymi.

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci mieszkających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
 • I – przedszkole (dzieci w wieku 4 i 5 lat)
 • II – zerówka, klasa 1
 • III – klasa 2, klasa 3
 1. W ramach konkursu należy nadesłać pracę plastyczną służącą wzbogacaniu słownictwa oraz kompetencji językowych dziecka. Praca powinna zawierać ilustracje, w nazwie których znajdują się głoski ćwiczone przez dziecko na terapii logopedycznej.
 2. Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna.
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę, na dołączonej do pracy kartce (np. doklejonej, dopiętej): imię, nazwisko dziecka, kategorię wiekową dziecka, adres, imię i nazwisko opiekuna dziecka i nazwę placówki (jeśli praca reprezentuje przedszkole lub szkołę) oraz tytuł pracy i głoski ćwiczone przez dziecko na terapii logopedycznej.
 4. Prace mogą być wykonywane pod opieką logopedy, nauczyciela, pedagoga, rodzica lub innej osoby.
 5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na jeden z poniższych adresów:
 • Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy ul. Niepodległości 32/34 43-502 Czechowice-Dziedzice lub dowolna Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach (lista filii oraz dokładne adresy znajdują się na stronie www.mbp.czechowice-dziedzice.pl)
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach – W Dziedzicach ul. Szkolna 6 43-502 Czechowice-Dziedzice mgr Marzena Białka – logopeda

           z dopiskiem „Konkurs logopedyczny”.

 1. Termin nadsyłania prac: 13.04.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 16.04.2018r. Lista zwycięzców ogłoszona zostanie na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się 23.04.2018r. o godzinie 10.00 w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach i połączone będzie z wystawą prac uczestników konkursu.
 5. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi; przechodzą na własność organizatorów wraz z prawami autorskimi.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz wystawiania prac bez wypłacania honorariów.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne pod nr telefonu: 692 088 026.

Skip to content