Gratulacje dla Katarzyny Wituś

Katarzyna Wituś jest kierownikiem Oddziału Dziecięcego czechowickiej biblioteki, bibliotekarzem z pasją i człowiekiem pełnym mądrości i uśmiechu. Gratulując wyróżnienia w Konkursie im. Olgi Rok, zamieszczamy poniżej oficjalne stanowisko Kapituły Konkursu.

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że decyzją kapituły Pani Katarzyna Wituś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach otrzymała  wyróżnienie w tegorocznej ogólnopolskiej edycji Konkursu im. Olgi Rok.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu. Przy ocenie zgłoszeń Kapituła bierze pod uwagę to, w jakim stopniu działalność kandydatki może być inspiracją dla innych kobiet, a także całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi.

Celem Konkursu  jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które podobnie jak kiedyś Olga Rok, potrafi

ą mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Ceremonia rozdania nagród i wyróżnień odbyła się podczas Kongresu „Biblioteka to Ja”, w Łodzi 17 listopada br.

http://www.projektbabcia.pl/

Skip to content