Dofinansowanie na zakup nowości

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.


Celem Programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.
Realizowany konkurs jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. Za kwotę 18 tys. zł zakupiono nowości wydawnicze do całej sieci bibliotecznej.

Skip to content