„Biblioteczne portrety”

Biblioteczne portrety to cykl artykułów przedstawiających placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Jej sieć tworzy 9 filii zlokalizowanych na terenie miasta oraz w sołectwach, a także agendy: Wypożyczalnia Główna, Czytelnia i Wypożyczalnia Popoularnonaukowa, Dział Dziecięcy oraz Dział Audiowizualny. Zapraszamy do korzystania z ich wyjątkowej oferty. Przedstawiamy Filię Nr 8 w Ligocie Miliardowicach, zlokalizowaną przy ul. Miliardowickiej 64  (bezpośredni kontakt telefoniczny: 32 214 92 61). Biblioteka ta, oferuje świetne zasoby literatury pięknej polskiej i obcej oraz aktualny księgozbiór popularno-naukowy. Łącznie można tu wypożyczyć 14 883 tytuły książek, 15 tytułów prasy dla dzieci oraz dorosłych i 56 audiobooków.

Miliardowicka książnica zaprasza także do udziału w wielu warsztatach plastyczno-literackich i konkursach z nagrodami. Przez cały rok trwa tutaj zbiórka plastikowych nakrętek i żyje Kącik Wędrującej Książki. Działa w niej także galeria, w której prezentowane są zarówno prace pokonkursowe, jak i prace, które dzieci i młodzież tworzą we własnym zakresie (w domu) i przynoszą do biblioteki, w tym również prace dedykowane bibliotece. Niezwykle ważnym elementem zbiorów Filii są wycinki z gazet (lub kserokopie) dotyczące Miliardowic, gromadzone od 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content