Polsko-czeskie działanie

„Między stronami…” to nowy cykl przedsięwzięć organizowanych przez czechowicką bibliotekę we współpracy z centrum kultury działającym we Frydlancie nad Ostrawicą. Głównym założeniem projektu jest zintensyfikowanie współpracy polsko-czeskiej i ułatwienie mieszkańcom obu miast korzystanie z dobrodziejstw kultury i turystyki.

Projekt podzielony jest na moduł dla dzieci i dla młodzieży. Dzieci podczas spotkań plastyczno-literackich zapoznają się z tematem folkloru, ochrony zwierząt i samorozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i warsztatów. Młodzież zapozna się z tematami ważnymi w jej rozwoju psychospołecznym, jak wolność, bunt, miłość i przyjaźń. Spotkania zorganizowane będą w formie debat i warsztatów. Spotkania poprowadzą pisarze, podróżnicy, pedagodzy – osoby atrakcyjne ze względu na swój talent i zawód. W obu modułach zaplanowano wyjazdy do atrakcyjnych miejsc pogranicza polsko-czeskiego. Dodatkowo animatorzy i bibliotekarze zaangażowani w projekt pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą zagadnień kultury lokalnej i promowania jej wśród młodych ludzi.

Mikroprojekt pod nazwą „Między stronami. Polsko-czeskie promowanie kultury na pograniczu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

„Mezi stranami…“ je nový cyklus aktivit organizovaných czechovickou knihovnou ve spolupráci s Kulturním centrem ve Frýdlantu nad Ostravicí. Hlavním cílem projektu je zintenzivnit polsko-českou spolupráci a usnadnit obyvatelům obou měst využívání vzácných hodnot kultury a atrakcí cestovního ruchu.

Projekt je rozdělený na modul pro děti a pro mládež. V průběhu výtvarně-literárních aktivit se děti obeznámí s tématem folkloru, ochrany zvířat a seberozvoje. Aktivity budou realizovány formou her
a workshopů. Mládež se obeznámí s otázkami důležitými pro její psychofyzický rozvoj, jako jsou např.: svoboda, revolta, láska a přátelství. Setkání budou organizovány ve formě debat a workshopů. Moderátory setkání budou spisovatelé, cestovatelé, pedagogové – osoby zajímavé vzhledem na svůj talent a profesi. V obou modulech jsou naplánovány výlety k atraktivním místům v polsko-českém pohraničí. Kromě toho animátoři a knihovníci zapojení do předmětného projektu prohloubí své vědomosti o otázkách z oblasti místní kultury a její propagování mezi mladými lidmi.

Mikroprojekt s názvem „Mezi stranami. Polsko-české propagování kultury v pohraničí“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy.

 

 

Skip to content