Biblioteczni odkrywcy

Dziecko to mały odkrywca, który poznaje świat nie bojąc się barier i ograniczeń wyznaczonych przez dorosłych. Właśnie poprzez warsztaty plastyczne, jakie proponował w minionych miesiącach Dział Promocji we współpracy z Filiami, milusińscy mieli możliwość rozbudzić swoją fantazję i pomysłowość w nieograniczony sposób.

 

Dzięki różnorodnym technikom, najmłodsi czytelnicy zapoznali się z ciekawymi sposobami korzystania czasem prostych materiałów, z których można stworzyć interesujące prace. W swoich dziełach wykorzystały: balony, kartki, rękawiczki, skarpetki, słoiki, serwetki, drewniane łyżki dzięki czemu wykonali między innymi: zajączki, słoniki, kotki. Na spotkania do Biblioteki, regularnie raz miesiącu, uczęszczały dzieci niepełnosprawne, które prócz warsztatów plastycznych bawiły się rozwijając swoje umiejętności ruchowe. Nagrodą dla nich, za systematyczną pracę i udział w warsztatach z cyklu Kolorowe Spotkania Czwartkowe, była wycieczka do Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie oraz zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni. Dzieci rozwijały również w Bibliotece swoje umiejętności logicznego myślenia na warsztatach z cyklu Gry Bez Prądu oraz sprawność językową na zajęciach z Logopedii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia w Filii nr 7. Na jednym ze spotkań dzieci miały za zadanie wykonać kartkę, a następnie napisać, na papeterii, list do chorego dziecka w ramach akcji Marzycielska Poczta. Na kolejne cykliczne warsztaty, rozwijające bezkresną wyobraźnię dziecięcą, w ramach Akademii Bibliotecznych Odkrywców (Klub Małego Odkrywcy, Kolorowe Spotkania Czwartkowe, Zabawy Plastyczne Dla Ciekawskich, Logopedia) zapraszamy od września. Cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci odbywały się w Filii nr 7, Filii nr 9, w Filii nr 10 oraz w Oddziale Dziecięcym.

Skip to content