Підручник для вивчення польської мови

Podręcznik do nauki języka polskiego dostępny online, bezpłatny. Підручник для вивчення польської мови доступний онлайн, безкоштовно.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy V i XI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

„Stowarzyszenie Wspólnota Polska” (wspolnotapolska.org.pl)

Skip to content