Zdolni

DRUGA EDYCJA „ZDOLNYCH…”

1 września ruszyła II edycja programu „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”, programu wspierającego naukę i wszechstronny rozwój uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych.plakat

W poprzedniej edycji, dzięki finansowemu wsparciu Grupy LOTOS S.A., udział wzięło 135 osób.

Zamysłem przedsięwzięcia jest wyłonienie spośród uczniów wspomnianych szkół dzieci o największym potencjale twórczym (uczniowie zdolni) oraz zagwarantowanie im sytuacji sprzyjających rozwojowi talentów, uzdolnień i zainteresowań.  Uczniowie, tworząc zespoły robocze realizują projekty, w formie badawczej pod opieką swojego nauczyciela. Program ma formę konkursu, w którym rywalizują zespoły na podstawie przeprowadzonych projektów.

W II edycji, do udziału zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Czechowice. Mogą zrealizować swoje pomysły, startując do konkursu w jednym z dwóch bloków tematycznych: humanistyczno-artystycznym oraz nauk ścisłych. Obowiązują trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3 i klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów. Warto zgłosić swój udział, do wygrania w konkursie są bowiem cenne nagrody rzeczowe. Rozwój swoich umiejętności, zainteresowań i wspólne odkrywanie pasji w zespole, bezcenne!

Szczegółowy Regulamin oraz inne pomocne materiały są dostępne tutaj.

zdolni_partnerzy

Program edukacyjny „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przedsięwzięcie gminy Czechowice-Dziedzice,

reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym.

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to program, który powstał w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, skierowany do uczniów gminnych szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest wyłonienie szczególnie utalentowanych dzieci oraz zapewnienie im merytorycznego wsparcia do rozwoju.

Uczniowie wraz z nauczycielami tworzą Zespoły Projektowe. W zależności od zainteresowań uczestnicy projektu mają do wyboru zajęcia z zakresu nauk: humanistycznych, technicznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych (w tym charytatywnych), językowych, artystycznych a także sportu. Zespoły Projektowe wraz z nauczycielem-opiekunem przygotowują i biorą udział w wielu ciekawych i nowatorskich przedsięwzięciach. Każdy Zespół wspiera osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie. Znana i ceniona nie tylko w gminie, ale i w całym kraju, a nierzadko w świecie i co ważne związana z Czechowicami-Dziedzicami. Spotkanie i praca z nimi to dla młodych ludzi nie tylko zdobycie doświadczenia, ale przekonania się w praktyce, że warto dzięki systematycznej pracy rozwijać swoje talenty.

Platformę wymiany doświadczeń stanowi Forum Ucznia Zdolnego. Kolejnym elementem jest przegląd konkursowy, który ma wyłonić najlepsze prace i nagrodzić najbardziej twórcze Zespoły. Ostatnim przedsięwzięciem prezentującym dorobek Programu jest gala finałowa.

Program promuje twórcze postawy, pracę zespołową oraz wykorzystuje potencjał tkwiący w młodych ludziach. Przedstawia Grupę LOTOS S.A. jako dobrego sąsiada zaangażowanego w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz pokazuje gminę Czechowice-Dziedzice, jako miejsce otwarte na wyzwania.

zdolni_partnerzy

Program edukacyjny „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przedsięwzięcie gminy Czechowice-Dziedzice,

reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym.