Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem

 „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to program, który powstał w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, skierowany do uczniów gminnych szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest wyłonienie szczególnie utalentowanych dzieci oraz zapewnienie im merytorycznego wsparcia do rozwoju.

Edycja I przebiegała w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie wraz z nauczycielami tworzyli Zespoły Projektowe. W zależności od zainteresowań uczestnicy projektu mieli do wyboru zajęcia z zakresu nauk: humanistycznych, technicznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych (w tym charytatywnych), językowych, artystycznych a także sportu. Zespoły Projektowe wraz z nauczycielem-opiekunem przygotowywali i brali udział w wielu ciekawych i nowatorskich przedsięwzięciach. Każdy Zespół wspierała osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie. Znana i ceniona nie tylko w gminie, ale i w całym kraju, a nierzadko w świecie i co ważne związana z Czechowicami-Dziedzicami. Spotkanie i praca z nimi to dla młodych ludzi nie tylko zdobycie doświadczenia, ale przekonania się w praktyce, że warto dzięki systematycznej pracy rozwijać swoje talenty.

Platformę wymiany doświadczeń stanowiło Forum Ucznia Zdolnego. Kolejnym elementem był przegląd konkursowy, który wyłonił najlepsze prace i nagrodził najbardziej twórcze Zespoły. Ostatnim przedsięwzięciem prezentującym dorobek Programu była gala finałowa.

Program promuje twórcze postawy, pracę zespołową oraz wykorzystuje potencjał tkwiący w młodych ludziach. Przedstawia Grupę LOTOS S.A. jako dobrego sąsiada zaangażowanego w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz pokazuje gminę Czechowice-Dziedzice, jako miejsce otwarte na wyzwania.

Edycja II przebiegała w roku szkolnym 2016/2017. W poprzedniej edycji, dzięki finansowemu wsparciu Grupy LOTOS S.A., udział wzięło 135 osób. W II edycji, do udziału zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Pracę nad projektami badawczymi prowadziło 40 trzyosobowych Zespołów. Uczestnicy mogli zrealizować swoje pomysły, startując do konkursu w jednym z dwóch bloków tematycznych: humanistyczno-artystycznym oraz nauk ścisłych. Obowiązywały trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3 i klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów. Priorytetem programu był rozwój swoich umiejętności, zainteresowań i wspólne odkrywanie pasji w zespole.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego majowe Forum.