I Edycja – „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”

I Forum Ucznia Zdolnego

9 maja 2016r. w gościnnych progach Miejskiego Domu Kultury odbyło się I Forum Ucznia Zdolnego. Spotkanie wszystkich, dotychczas biorących udział w Programie Zespołów Projektowych oraz ich Dobrych Duchów, czyli osób, których wiedza, doświadczenie i talenty stanowią ekspercką pomoc. Forum stanowiło pierwszą możliwość zaprezentowania zespołowych projektów, skorygowania ich a nade wszystko konfrontacji z pomysłami innych uczniów. Zakres tematyczny projektów jest bardzo szeroki od nauk humanistycznych przez zagadnienia techniczne, matematyczno-przyrodnicze, społeczne (w tym charytatywne), językowe i artystycznych aż po sport.   Pomysłowość uczniów robi wrażenie, a dzięki systematycznej pracy mogą rozwijać swoje talenty. Było kolorowo, naukowo i wesoło.

Forum zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Marian Błachut, Zastępca Burmistrza Maciej Kołoczek, Radni Miasta, przedstawiciel Spółki LOTOS Terminale Aleksandra Rozmus, Dyrektorzy szkół oraz zaangażowanych instytucji.

Kolejnym elementem będzie przegląd konkursowy, który ma wyłonić najlepsze prace i nagrodzić najbardziej twórcze Zespoły.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego majowe Forum.

zdolni_partnerzy

Program edukacyjny „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przedsięwzięcie gminy Czechowice-Dziedzice,

reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym.

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to program, który powstał w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, skierowany do uczniów gminnych szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest wyłonienie szczególnie utalentowanych dzieci oraz zapewnienie im merytorycznego wsparcia do rozwoju.

Uczniowie wraz z nauczycielami tworzą Zespoły Projektowe. W zależności od zainteresowań uczestnicy projektu mają do wyboru zajęcia z zakresu nauk: humanistycznych, technicznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych (w tym charytatywnych), językowych, artystycznych a także sportu. Zespoły Projektowe wraz z nauczycielem-opiekunem przygotowują i biorą udział w wielu ciekawych i nowatorskich przedsięwzięciach. Każdy Zespół wspiera osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie. Znana i ceniona nie tylko w gminie, ale i w całym kraju, a nierzadko w świecie i co ważne związana z Czechowicami-Dziedzicami. Spotkanie i praca z nimi to dla młodych ludzi nie tylko zdobycie doświadczenia, ale przekonania się w praktyce, że warto dzięki systematycznej pracy rozwijać swoje talenty.

Platformę wymiany doświadczeń stanowi Forum Ucznia Zdolnego. Kolejnym elementem jest przegląd konkursowy, który ma wyłonić najlepsze prace i nagrodzić najbardziej twórcze Zespoły. Ostatnim przedsięwzięciem prezentującym dorobek Programu jest gala finałowa.

Program promuje twórcze postawy, pracę zespołową oraz wykorzystuje potencjał tkwiący w młodych ludziach. Przedstawia Grupę LOTOS S.A. jako dobrego sąsiada zaangażowanego w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz pokazuje gminę Czechowice-Dziedzice, jako miejsce otwarte na wyzwania.

zdolni_partnerzy

Program edukacyjny „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przedsięwzięcie gminy Czechowice-Dziedzice,

reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym.