Harmonogram

AKADEMIA BIBLIOTECZNYCH ODKRYWCÓW SEMESTR WIOSENNY 2019 r.

DZIECI W WIEKU 4-9 LAT

ĆWICZENIA Z LOGOPEDII

15.05.2019r.- środa, godz.15.30-16.30, Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia

22.05.2019r.- środa, godz.15.30-16.30, Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia

DZIECI W WIEKU 4-7 LAT

WARSZTATY PLASTYCZNE „MAŁY ARTYSTA”

16.03.2019r.- sobota, godzina 10.00-11.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy

06.04.2019r.- sobota, godzina 10.00-11.30, RESTAURACJA „DOBRE SMAKI”

18.05.2019r.- sobota, godzina 10.00-11.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy

15.06.2019r.- sobota, godzina 10.00-11.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy

DZIECI W WIEKU 7-12 LAT

WARSZTATY „NITECZKOWO”

16.03.2019r.- sobota, godzina 11.30- 12.30, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy

06.04.2019r.- sobota, godzina 10.00-11.30, RESTAURACJA „DOBRE SMAKI”

18.05.2019r.- sobota, godzina 11.30-12.30, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy

15.06.2019r.- sobota, godzina 11.30-12.30, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy

DZIECI W WIEKU 4-10 LAT

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA CIEKAWSKICH

28.03.2019r.-czwartek, godzina 14.00-15.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 (Zabrzeg)

25.04.2019r.- czwartek, godzina 14.00-15.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 (Zabrzeg)

23.05.2019r.- czwartek, godzina 14.00-15.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 (Zabrzeg)

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

KOLOROWE SPOTKANIA CZWARTKOWE – zajęcia integracyjne

28.03.2019r.-czwartek, godzina 16.00-18.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 10 (przyziemie Kościoła św. Barbary)

25.04.2019r.- czwartek, godzina 16.00-18.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 10  (przyziemie Kościoła św. Barbary)

23.05.2019r.- czwartek, godzina 16.00-18.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 10  (przyziemie Kościoła św. Barbary)