Zachować od zapomnienia

Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to projekt utworzenia wielofunkcyjnej pracowni skanowania i przetwarzania zbiorów, realizującej zadania na rzecz Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC). Założony w 2016 roku czechowicki oddział SPD skupia się na materiałach źródłowych dotyczących Czechowic-Dziedzic i Śląska Cieszyńskiego. Jej celem jest badanie i utrwalanie na nośnikach cyfrowych źródeł dotyczących społeczności lokalnej i próba odtworzenia krajobrazu Czechowic-Dziedzic z minionych stuleci, jednocześnie podjęcie próby odnalezienia i zbadania tych wydarzeń bądź zjawisk, które łączą nasze miasto i Śląsk Cieszyński z dziejami Polski, Europy i Świata.

W pierwszym członie nazwy kryje się cały sens i wszystkie założenia naszej działalności. Społeczność! Chociaż formalnie SPD w Czechowicach składa się z jednego pracownika, to tworzyć pracownię możemy i powinniśmy wszyscy. Tutaj pojawia się wasza rola drogie Czytelniczki i Czytelnicy. Nawet najlepszy sprzęt skanujący i kompetencje badacza na nic się zdadzą bez waszych historii: prywatnych czy rodzinnych, przeżytych, zasłyszanych, utrwalonych na piśmie, przekazywanych ustnie, uwiecznionych zdjęciami…

Drugi sens nazwy „społeczna” jest nawet istotniejszy niż pierwszy. Egalitarność! Wielu z nas nie może sobie pozwolić na długie przesiadywanie w archiwach, których archipelag rozłożony jest na całym Śląsku. Nie każdy z nas posiada kompetencje kulturowe pozwalające na samodzielne poszukiwania informacji w tradycyjnych archiwach. Darmowe, powszechne, łatwe w obsłudze archiwum cyfrowe, które w zależności od potrzeb może służyć do odnalezienia zdjęć rodzinnego domu sprzed stu lat, bądź napisania pracy magisterskiej o ruchu robotniczym w Czechowicach, powinno rozwiązać wyżej wymienione ograniczenia, służąc całej wspólnocie.