Wpisy opublikowaneMaj 2016

Zdolni 2

    Program edukacyjny „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przedsięwzięcie gminy Czechowice-Dziedzice, reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym.  

Zdolni

„Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to program, który powstał w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, skierowany do uczniów gminnych szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest wyłonienie szczególnie utalentowanych dzieci oraz zapewnienie im merytorycznego wsparcia do rozwoju. Uczniowie wraz z nauczycielami tworzą Zespoły Projektowe. W zależności od zainteresowań uczestnicy projektu mają do wyboru zajęcia z zakresu nauk: humanistycznych, technicznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych (w tym charytatywnych), językowych, artystycznych a także sportu. Zespoły Projektowe wraz z nauczycielem-opiekunem przygotowują i biorą udział w wielu ciekawych i nowatorskich przedsięwzięciach. Każdy Zespół wspiera osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie. Znana i ceniona nie tylko…

Konkurs powiatowy

W XVI edycji konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zostały nagrodzone za tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Przyznane zostały także wyróżnienia za podejmowane wielokierunkowe działania promocyjne biblioteki i zawodu bibliotekarza. Finał konkursu, organizowanego przez starostę bielskiego przy współpracy Książnicy Beskidzkiej i Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej odbył się 9 maja 2016r. Uroczystość wręczenia nagród, którą poprowadził Dyrektor Książnicy Beskidzkiej mgr Bogdan Kocurek, zorganizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce. Gośćmi wydarzenia byli: Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego dr Magdalena Madejska, Wicestarosta Grzegorz…

Odznaka dla Dyrektora Biblioteki

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach Ewa Kmiecik-Wronowicz otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakę wręczył Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2016r. Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów przekazali także Zastępcy Burmistrza Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec, Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny, Radni oraz Bibliotekarze. Gratulujemy.